Stomatochirurgie

I nestandardní problémy lze řešit

Poskytujeme nadstandardní ošetření v oblasti dentoalveolární chirurgie. Ošetření je bezbolestné provádí se v předem smluvený čas v klidném a komfortním prostředí.

I náročná extrakce nemusí znamenat, že budete žít 2týdny s otokem a bolestí. Používáme šetrné metody a komplikací je minimum. Výkony provádí MUDr.et MUDr. Marek Vlk Ph.D., stomatochirurg, vedoucí lékař lůžkového oddělení Stomatologické kliniky – maxilofaciální chirurgie VFN a I. Lékařské fakulty UK a současně vedoucí lékař Centra fotogenické medicíny VFN a I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde působí také jako pedagog.